> Történetünk
> Látnivalók
> Szőlős napjainkban
> Túrázási lehetőségek
> Kirándulóknak ajánljuk
> HVB határozatok, tájékoztatók
> www.valasztas.hu
> Közzétételi lista >>
> Információk, Ügyfélfogadás
> Előterjesztések
> Rendeletek
> Polgármesteri döntések
> Rendelet tervezetek
> Jegyzőkönyvek
> Szabályzatok
> Nyilvántartások
> Nyomtatványok
> Szerződések
> Pályázatok, beruházások
> Közbeszerzési adatok
> Rendezési Terv
> E-ügyintézés
> 2023. évi hírek
> 2022. évi hírek
> 2021. évi hírek
> 2020. évi hírek
> 2019. évi hírek
> 2018. évi hírek
> 2017. évi hírek
> 2016. évi hírek
> 2015. évi hírek
> 2014. évi hírek
> 2013. évi hírek
> 2012. évi hírek
> 2011. évi hírek
> 2009-2010. évi hírek
> Fórum 2009. március 6.
> Önk. tájékoztató 2009. febr.
> A B.füredi ÖÖT tájékoztatója
> Önk. tájékoztató 2008. július
> Egyesületek
> Balatonfüredi Borút Egyesület
> Vesszőfonás 2022
> Farsang 2022
> Közösségi színtér 2021
> Kirándulás Bory-vár 2021
> Kirándulás Dörgicse 2021
> Kirándulás Evetes-völgy 2021
> Író olvasó találkozó 2021
> Kézműveskedés 2021
> Szőlőskör falunap 2021
> Családi nap 2021
> Csillag vizsgáló 2021
> Farsang, disznóvágás 2014
> Farsang, disznóvágás 2013
> Szőlősi Falunap 2010
> Szőlős Fesztivál 2008

Önkormányzati elérhetőségek a vészhelyzet idején

Hírek, információk

Települési Arculati Kézikönyv

Magyar Falu Program 2022
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2020
Magyar Falu Program 2019
Magyar Falu Program

Balatonszőlősi kirándulások

Bovebb információ >>

 

Balatonszőlős Község Önkormányzata

Balatonszőlős Község Önkormányzata

 A közfeladatot ellátó szerv:

Hivatalos neve: Balatonszőlős Község Önkormányzata

Székhelye, postai címe: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Telefon- és telefaxszáma: +36 87/580-180

Elektronikus levélcíme: polgarmester@balatonszolos.hu

Honlapja: www.balatonszolos.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 08.00-13.00
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése:

Képviselő-testület
Polgármester
Alpolgármester
Képviselők

(Az egyes szervezeti egységek feladatait, Balatonszőlős Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(VI.14.) önkormányzati rendelete tartalmazza)

A közfeladatot ellátó szerv:

Vezetője: Mórocz László polgármester

Telefonszáma: +36 87/580-180
E-mail:polgarmester@balatonszolos.hu

Egyes szervezeti egységek vezetői:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal:

Vezető: Dr. Tárnoki Richárd

Tel.: 06-87/581-256
E-mail: titkarsag@balatonfured.com

Falugondnoki Szolgálat:

Kók Ferenc falugondnok

Tel.: +36 20/599-7459

Képviselő-testület:

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Mórocz László polgármester (független) Telefon.: +36 87/580-180, elektronikus levélcíme: polgarmester@balatonszolos.hu

Klepeisz Péter alpolgármester (független), Telefon: +36 20/3637481, elektronikus levélcíme: klepeiszpeter@freemail.hu

Bácsi Bernadett képviselő (független), Telefon.: +36 30/485-4713, elektronikus levélcíme: bacsidetti@citromail.hu

Valler Ferenc képviselő (független), Telefon: +36 20/591-2551 elektronikus levélcíme: vallerszalay@freemail.hu

Koronczai Zsolt képviselő(független), Telefon: +36 20/433-5237 elektronikus levélcíme: info@koronczai-pince.hu

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonban...

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nincs

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány:

Balatonszőlős Jövőjéért Közalapítvány

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

- hivatalos neve: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

- Vezető: Dr. Tárnoki Richárd

Tel.: 06-87/581-256
E-mail: titkarsag@balatonfured.com

- honlapja: www.balatonszolos.hu

- alapító határozata: Balatonszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2005. (IX. 26.) Kt. határozata és Pécsely Község Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2005. (IX. 26.) Kt. határozata

- alapító okirata: Innen letölthető >>

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Nincs

A közfeladatot ellátó ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti és törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

- Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal

- Székhely 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

- Postai cím 8201 Veszprém, Pf. 184.

- Telefonszám + 36 88 579-300

- Faxszám + 36 88 579-349

- Központi elektronikus

- elektronikus levélcím hivatal@veszprem.kdrkh.hu

- Honlapjának címe: www.veszpremkozig.helyinfo.hu

Építésügyi hatóság:

A 2020. március 1-től hatályos 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a  építésügyi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

Fentiek alapján az illetékes építésügyi hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (8230 Balatonfüred, Felső köz 2. Tel.: 87/795-077)

Az Építésügyi Osztály 1. állásfoglalása alapján tájékoztatom, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 8. §. (4) bekezdés c.) pontja értelmében:

A polgármester (főpolgármester) gondoskodik az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.

Oktatás:

Önálló oktatási intézményünk jelenleg nincsen. Az oktatás feltételei a térség más településeiből álló kistérségi társulás formájában biztosítottak.

A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka

Óvodai ellátás:

Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda
Cím: 8245 Pécsely, Iskola utca 183.
Telefon: (+36 87) 445-064
Honlap: ovi.pecsely.hu

Általános Iskola:

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek:
Járás/Tankerület székhelye: Balatonfüred

1. 037002- Balatonfüredi Radnóti Miklós általános Iskola
8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.

2. 037003- Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 2.

Középiskolai képzés:

Lóczy Lajos Gimnázium
Cím: 8230 Balatonfüred, Ady E. utca 40.
Telefon: (+36 87) 342-883

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Cím: 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
Telefon: +36-87/342-651

Ferencsik János Zeneiskola
Cím: 8230 Balatonfüred, Ady E. utca 13.
Telefon: (+36 87) 580-151

Egészségügyi ellátás:

Háziorvosi alapellátási körzet

Dr. Lampert Veronika
Székhelye: 8245 Pécsely, Iskola utca 181. Tel.: 06-70/946-31-58
Területe: Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse, Kisdörgicse
Körzeti asszisztens: Bakk Éva Tel.: 06-30/300-08-78

Rendelési hely

Hétfő

Kedd

Szeda

Csütörtök

Péntek

Dörgicse

8.00-9.00

 

 

10.00-11.30

 

Kisdörgicse

9.15-9.45

 

 

 

 

Vászoly

10.00-11.30

 

 

11.45-13.15

 

Pécsely

13.30-14.30

15.00-17.00

14.00-16.00

13.30-14.30

8.00-10.00

Balatonszőlős

11.45-13.15

 

 

8.00-9.45

 

Fogorvosi alapellátási körzet

Városi Rendelőintézet Tel: 06-87/580-886 web: www.furedrendelo.hu
8230 Balatonfüred, Csárda utca 1.
Tel: 06-87/580-886
web: www.furedrendelo.hu

Védőnői alapellátás
Szentesiné Gergely Mária Tel: 06-70/336-12-81
Székhelye: 8245 Pécsely, Templom u. 96.
Területe: Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse, Kisdörgicse

Iskola körzet orvosi alapellátás

Városi Rendelőintézet Tel: 06-87/580-886
8230 Balatonfüred, Csárda utca 1.

Iskolai körzet Védőnői alapellátás

Városi Rendelőintézet Tel: 06-87/580-886
8230 Balatonfüred, Csárda utca 1.

Könyvtár:

Nyitvatartás:

Hétfő: 13.00-17.00

Kedd: 14.00-16.00

Elérhetőség: 06-20-505-04-93