> Történetünk
> Látnivalók
> Szőlős napjainkban
> Túrázási lehetőségek
> Kirándulóknak ajánljuk
> Választás 2024.
> www.valasztas.hu
> Választás 2019.
> Közzétételi lista >>
> Információk, Ügyfélfogadás
> Előterjesztések
> Rendeletek
> Polgármesteri döntések
> Rendelet tervezetek
> Jegyzőkönyvek
> Szabályzatok
> Nyilvántartások
> Nyomtatványok
> Szerződések
> Pályázatok, beruházások
> Közbeszerzési adatok
> Rendezési Terv
> E-ügyintézés
> 2023. évi hírek
> 2022. évi hírek
> 2021. évi hírek
> 2020. évi hírek
> 2019. évi hírek
> 2018. évi hírek
> 2017. évi hírek
> 2016. évi hírek
> 2015. évi hírek
> 2014. évi hírek
> 2013. évi hírek
> 2012. évi hírek
> 2011. évi hírek
> 2009-2010. évi hírek
> Fórum 2009. március 6.
> Önk. tájékoztató 2009. febr.
> A B.füredi ÖÖT tájékoztatója
> Önk. tájékoztató 2008. július
> Egyesületek
> Balatonfüredi Borút Egyesület
> Kiállítás megnyitó (2023)
> Amatőr Színjátszó előadás
> X. Szőlőskör-Falunap 2023
> Családi party 2023
> Májusfa állítás 2023
> Országfásítás 2023
> Farsang 2023
> Májusfa állítás 2022
> Vesszőfonás 2022
> Farsang 2022
> Közösségi színtér 2021
> Kirándulás Bory-vár 2021
> Kirándulás Dörgicse 2021
> Kirándulás Evetes-völgy 2021
> Író olvasó találkozó 2021
> Kézműveskedés 2021
> Szőlőskör falunap 2021
> Családi nap 2021
> Csillag vizsgáló 2021
> Farsang, disznóvágás 2014
> Farsang, disznóvágás 2013
> Szőlősi Falunap 2010
> Szőlős Fesztivál 2008

Önkormányzati elérhetőségek a vészhelyzet idején

Hírek, információk

Települési Arculati Kézikönyv

Magyar Falu Program 2022
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2020
Magyar Falu Program 2019
Magyar Falu Program

Balatonszőlősi kirándulások

Bovebb információ >>

 

Balatonszőlős Község Önkormányzata

Balatonszőlős Község Önkormányzata

 A közfeladatot ellátó szerv:

Hivatalos neve: Balatonszőlős Község Önkormányzata

Székhelye, postai címe: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Telefon- és telefaxszáma: +36 87/580-180

Elektronikus levélcíme: polgarmester@balatonszolos.hu

Honlapja: www.balatonszolos.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 08.00-13.00
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése:

Képviselő-testület
Polgármester
Alpolgármester
Képviselők

(Az egyes szervezeti egységek feladatait, Balatonszőlős Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(VI.14.) önkormányzati rendelete tartalmazza)

A közfeladatot ellátó szerv:

Vezetője: Mórocz László polgármester

Telefonszáma: +36 87/580-180
E-mail:polgarmester@balatonszolos.hu

Egyes szervezeti egységek vezetői:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal:

Vezető: Dr. Tárnoki Richárd

Tel.: 06-87/581-256
E-mail: titkarsag@balatonfured.com

Falugondnoki Szolgálat:

Kók Ferenc falugondnok

Tel.: +36 20/599-7459

Képviselő-testület:

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Mórocz László polgármester (független) Telefon.: +36 87/580-180, elektronikus levélcíme: polgarmester@balatonszolos.hu

Klepeisz Péter alpolgármester (független), Telefon: +36 20/3637481, elektronikus levélcíme: klepeiszpeter@freemail.hu

Bácsi Bernadett képviselő (független), Telefon.: +36 30/485-4713, elektronikus levélcíme: bacsidetti@citromail.hu

Valler Ferenc képviselő (független), Telefon: +36 20/591-2551 elektronikus levélcíme: vallerszalay@freemail.hu

Koronczai Zsolt képviselő(független), Telefon: +36 20/433-5237 elektronikus levélcíme: info@koronczai-pince.hu

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonban...

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nincs

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány:

Balatonszőlős Jövőjéért Közalapítvány

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

- hivatalos neve: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

- Vezető: Dr. Tárnoki Richárd

Tel.: 06-87/581-256
E-mail: titkarsag@balatonfured.com

- honlapja: www.balatonszolos.hu

- alapító határozata: Balatonszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2005. (IX. 26.) Kt. határozata és Pécsely Község Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2005. (IX. 26.) Kt. határozata

- alapító okirata: Innen letölthető >>

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Nincs

A közfeladatot ellátó ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti és törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

- Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal

- Székhely 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

- Postai cím 8201 Veszprém, Pf. 184.

- Telefonszám + 36 88 579-300

- Faxszám + 36 88 579-349

- Központi elektronikus

- elektronikus levélcím hivatal@veszprem.kdrkh.hu

- Honlapjának címe: www.veszpremkozig.helyinfo.hu

Építésügyi hatóság:

A 2020. március 1-től hatályos 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a  építésügyi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

Fentiek alapján az illetékes építésügyi hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (8230 Balatonfüred, Felső köz 2. Tel.: 87/795-077)

Az Építésügyi Osztály 1. állásfoglalása alapján tájékoztatom, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 8. §. (4) bekezdés c.) pontja értelmében:

A polgármester (főpolgármester) gondoskodik az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.

Oktatás:

Önálló oktatási intézményünk jelenleg nincsen. Az oktatás feltételei a térség más településeiből álló kistérségi társulás formájában biztosítottak.

A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka

Óvodai ellátás:

Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda
Cím: 8245 Pécsely, Iskola utca 183.
Telefon: (+36 87) 445-064
Honlap: ovi.pecsely.hu

Általános Iskola:

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek:
Járás/Tankerület székhelye: Balatonfüred

1. 037002- Balatonfüredi Radnóti Miklós általános Iskola
8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.

2. 037003- Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 2.

Középiskolai képzés:

Lóczy Lajos Gimnázium
Cím: 8230 Balatonfüred, Ady E. utca 40.
Telefon: (+36 87) 342-883

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Cím: 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
Telefon: +36-87/342-651

Ferencsik János Zeneiskola
Cím: 8230 Balatonfüred, Ady E. utca 13.
Telefon: (+36 87) 580-151

Egészségügyi ellátás:

Háziorvosi alapellátási körzet

Dr. Lampert Veronika
Székhelye: 8245 Pécsely, Iskola utca 181. Tel.: 06-70/946-31-58
Területe: Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse, Kisdörgicse
Körzeti asszisztens: Bakk Éva Tel.: 06-30/300-08-78

Rendelési hely

Hétfő

Kedd

Szeda

Csütörtök

Péntek

Dörgicse

8.00-9.00

 

 

10.00-11.30

 

Kisdörgicse

9.15-9.45

 

 

 

 

Vászoly

10.00-11.30

 

 

11.45-13.15

 

Pécsely

13.30-14.30

15.00-17.00

14.00-16.00

13.30-14.30

8.00-10.00

Balatonszőlős

11.45-13.15

 

 

8.00-9.45

 

Fogorvosi alapellátási körzet

Városi Rendelőintézet Tel: 06-87/580-886 web: www.furedrendelo.hu
8230 Balatonfüred, Csárda utca 1.
Tel: 06-87/580-886
web: www.furedrendelo.hu

Védőnői alapellátás
Szentesiné Gergely Mária Tel: 06-70/336-12-81
Székhelye: 8245 Pécsely, Templom u. 96.
Területe: Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse, Kisdörgicse

Iskola körzet orvosi alapellátás

Városi Rendelőintézet Tel: 06-87/580-886
8230 Balatonfüred, Csárda utca 1.

Iskolai körzet Védőnői alapellátás

Városi Rendelőintézet Tel: 06-87/580-886
8230 Balatonfüred, Csárda utca 1.

Könyvtár:

Nyitvatartás:

Hétfő: 13.00-17.00

Kedd: 14.00-16.00

Elérhetőség: 06-20-505-04-93