> Történetünk
> Látnivalók
> Szőlős napjainkban
> Túrázási lehetőségek
> Kirándulóknak ajánljuk
> Választás 2024.
> www.valasztas.hu
> Választás 2019.
> Közzétételi lista >>
> Információk, Ügyfélfogadás
> Előterjesztések
> Rendeletek
> Polgármesteri döntések
> Rendelet tervezetek
> Jegyzőkönyvek
> Szabályzatok
> Nyilvántartások
> Nyomtatványok
> Szerződések
> Pályázatok, beruházások
> Közbeszerzési adatok
> Rendezési Terv
> E-ügyintézés
> 2023. évi hírek
> 2022. évi hírek
> 2021. évi hírek
> 2020. évi hírek
> 2019. évi hírek
> 2018. évi hírek
> 2017. évi hírek
> 2016. évi hírek
> 2015. évi hírek
> 2014. évi hírek
> 2013. évi hírek
> 2012. évi hírek
> 2011. évi hírek
> 2009-2010. évi hírek
> Fórum 2009. március 6.
> Önk. tájékoztató 2009. febr.
> A B.füredi ÖÖT tájékoztatója
> Önk. tájékoztató 2008. július
> Egyesületek
> Balatonfüredi Borút Egyesület
> Kiállítás megnyitó (2023)
> Amatőr Színjátszó előadás
> X. Szőlőskör-Falunap 2023
> Családi party 2023
> Májusfa állítás 2023
> Országfásítás 2023
> Farsang 2023
> Májusfa állítás 2022
> Vesszőfonás 2022
> Farsang 2022
> Közösségi színtér 2021
> Kirándulás Bory-vár 2021
> Kirándulás Dörgicse 2021
> Kirándulás Evetes-völgy 2021
> Író olvasó találkozó 2021
> Kézműveskedés 2021
> Szőlőskör falunap 2021
> Családi nap 2021
> Csillag vizsgáló 2021
> Farsang, disznóvágás 2014
> Farsang, disznóvágás 2013
> Szőlősi Falunap 2010
> Szőlős Fesztivál 2008

Önkormányzati elérhetőségek a vészhelyzet idején

Hírek, információk

Települési Arculati Kézikönyv

Magyar Falu Program 2022
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2020
Magyar Falu Program 2019
Magyar Falu Program

Balatonszőlősi kirándulások

Bovebb információ >>

 

Balatonszőlős látnivalói

A szőlősi templom és története

Érdekes, hogy a 12-13. századi nagy templomépítési hullám nem érte el Szőlőst. Első fatemploma kb. 1309-1313 körül, míg kőtemploma valamikor az 1330-40-es években épülhetett. A templom első konkrét említése 1343-ból való, míg plébánosát csak 1373-ban nevezik meg először. A 16. század második felében a Balaton-felvidéken is rendkívül gyorsan terjedt a kálvini reformáció. Pontos adatokkal nem rendelkezünk arról, hogy mikor, milyen körülmények között terjedt el. 1576-tól egyértelműen kimutatható az önálló református lelkész Szőlősön.

Balatonszőlős temploma Balatonszőlős temploma Balatonszőlős temploma

A korábbi - középkori - templomot a megújult hit hívei lefoglalták a maguk számára, és jelentős mértékben átalakították. A 18. század első felében, közepén, megindult katolikus ellenreformációs tevékenység nem érintette jelentősen Kis-Szőlős falut. Annak ellenére, hogy földesurai - tihanyi apátság, veszprémi káptalan, pápai pálos kolostor - katolikus intézmények voltak, a lakosság zöme háborítatlanul gyakorolta református vallását. A 18. század elején kisebb számban megtelepedtek a faluban katolikusok is, ám változatlanul kisebbségben maradtak.

Balatonszőlős temploma Balatonszőlős temploma Balatonszőlős temploma

A 18. század második felében változatlanul a református felekezethez tartozó lakosság volt Kis-Szőlős faluban többségben. Az 1774. évi összeírás szerint a falu lakossága összesen 453 fő volt, ebből 379 lélek volt református, 70 római katolikus és 4 evangélikus.

A római katolikus hívek a szomszédos Aszófő községhez tartoztak. Szőlősön a középkor óta nincs templomuk, majd csak a második világháború alatt, 1943-ban, sikerül felépíteniük. 1954-ben a szőlősi katolikus híveket is gondozó aszófői plébániát kivették a szerzetesi irányítás alól, és csak 1993-ban kerülhetett vissza.

Balatonszőlős temploma Balatonszőlős temploma Balatonszőlős temploma

1978. nyarán az Országos Műemléki Felügyelőség Dr. Valter Ilona régész vezetésével megkezdte a templom és környékének feltárását. 1982-ben az OMF befejezte a templom renoválását.

Régi síremlékek

A temető mellett található jónéhány régi síremlék.

Balatonszőlős - régi síremlékek Balatonszőlős - régi síremlékek Balatonszőlős - régi síremlékek