> Történetünk
> Látnivalók
> Szőlős napjainkban
> Túrázási lehetőségek
> Kirándulóknak ajánljuk
> Választás 2024.
> www.valasztas.hu
> Választás 2019.
> Közzétételi lista >>
> Információk, Ügyfélfogadás
> Előterjesztések
> Rendeletek
> Polgármesteri döntések
> Rendelet tervezetek
> Jegyzőkönyvek
> Szabályzatok
> Nyilvántartások
> Nyomtatványok
> Szerződések
> Pályázatok, beruházások
> Közbeszerzési adatok
> Rendezési Terv
> E-ügyintézés
> 2023. évi hírek
> 2022. évi hírek
> 2021. évi hírek
> 2020. évi hírek
> 2019. évi hírek
> 2018. évi hírek
> 2017. évi hírek
> 2016. évi hírek
> 2015. évi hírek
> 2014. évi hírek
> 2013. évi hírek
> 2012. évi hírek
> 2011. évi hírek
> 2009-2010. évi hírek
> Fórum 2009. március 6.
> Önk. tájékoztató 2009. febr.
> A B.füredi ÖÖT tájékoztatója
> Önk. tájékoztató 2008. július
> Egyesületek
> Balatonfüredi Borút Egyesület
> Kiállítás megnyitó (2023)
> Amatőr Színjátszó előadás
> X. Szőlőskör-Falunap 2023
> Családi party 2023
> Májusfa állítás 2023
> Országfásítás 2023
> Farsang 2023
> Májusfa állítás 2022
> Vesszőfonás 2022
> Farsang 2022
> Közösségi színtér 2021
> Kirándulás Bory-vár 2021
> Kirándulás Dörgicse 2021
> Kirándulás Evetes-völgy 2021
> Író olvasó találkozó 2021
> Kézműveskedés 2021
> Szőlőskör falunap 2021
> Családi nap 2021
> Csillag vizsgáló 2021
> Farsang, disznóvágás 2014
> Farsang, disznóvágás 2013
> Szőlősi Falunap 2010
> Szőlős Fesztivál 2008

Önkormányzati elérhetőségek a vészhelyzet idején

Hírek, információk

Települési Arculati Kézikönyv

Magyar Falu Program 2022
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2021
Magyar Falu Program 2020
Magyar Falu Program 2019
Magyar Falu Program

Balatonszőlősi kirándulások

Bovebb információ >>

 

Az Önkormányzat Tájékoztatója - 2009. február

Tisztelt balatonszőlősi Lakosok, Ingatlan tulajdonosok!

Meghívom Önöket a balatonszőlősi Képviselő Testület 2009. február 11-én szerdán 18 órakor a Faluház tetőterében tartandó nyilvános ülésére.

A hírdetőtáblákon megtalálható meghívókon kívül azért hívom fel figyelmüket ezúton is a nyilvános testületi ülésen való részvételre, mert ilyenkor év elején tárgyaljuk a település éves költségvetését, ilyenkor dől el, hogy az év folyamán anyagi lehetőségeinket, hogyan használjuk fel. A jelenlegi válságos időszak különösen indokolttá teszi a közös gondolkodást.

A balatonszőlősi Önkormányzat 2009-ben, a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján 8 millió Ft felhasználásáról dönthet szabadon.

Nagyon fontos, hogy a a képviselő testület ennek a keretnek a felhasználásáról úgy döntsön, hogy e közpénz felhasználása szőlősi lakosok és adófizető ingatlantulajdonosok lehető legnagyobb megelégedésével találkozzon. Ezért van jelentősége annak, hogy a lakosság minnél szélesebb körének igényét ismerjük meg és jussunk közös látásra, megegyezésre abban, hogy mit tartunk az előttünk álló feladatok feladatok közül a legfontosabbnak, legésszerűbbnek.

Közvetlen terveink között szerepel a Fő utca járdájának megépítése, a ravatalozó kialakítása, az Árok utcai játszótér fejlesztése.

Törekszünk arra, hogy a már kialkult virágos Balatonszőlős továbbra is szép, tiszta és gondozott maradjon, a vízelvezető árkok jó állapotban legyenek, külterületünk gondozottsága is fokozódjon. Támogatnunk kell a közösségi életet erősítő rendezvényeinket: a nyugdíjas találkozót, a falunapot.

Ugyankkor támogatási igénnynel lépnek fel, és erőnkhöz mérten támogatnunk kell azokat a települési közösségeket is, amelyek a falu közösségi életében szerepet töltenek be. Ilyen a nyugdíjas klub, a labdarúgó csapat, a tavaly alakult darts klub. Döntést igényel, hogy melyik szervezet milyen súllyal részesüljön a faluközösség támogatásából.

Mindezt olyan gazdasági környezetben kell megtennünk, amikor önkormányzatok tömege kerül csődközeli állapotba, amit mi mindenképpen el akarunk és el is fogunk kerülni.

Pénzügyi tervezésünk során azzal is számolnunk kell, hogy a korábbinál jóval többen lesznek olyanok, akik nem jutnak munkához és akiken valamilyen módon várhatóan segítenünk kell.

Ilyen körülmények között fokozottan fontos, hogy Önkormányzatunk működése a lakosság számára nyilvános és átlátható legyen.

Ezért tartom fontosnak, hogy a szerdai nyilvános testületi ülésen részt vegyenek mindazok, akik valamilyen formában ismerni vagy befolyásolni akarják az őket képviselő testület döntéseit.

Ugyanezen a nyilvános ülésen dönt a Képviselő testület arról is, hogy Földes András 305 m2 közterület megvásárlására vonatkozó szándékát támogatja-e.

A Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Adószáma: 18915758-1-19, melyre adónk 1 %-a az adóbevalláskor rendelhető.

Balatonszőlős, 2009.február 10.

Nagy András
polgármester